<< www.atkorat.net ฉลองครบรอบ 2 ขวบ กับผู้เข้าชมมากกว่า 8 แสนคน และได้ทำการรวมรวมข้อมูลท่องเที่ยว 2 ปีย้อนหลังนำมาจัดหมวดหมู่ใหม่ ให้ง่ายแก่การค้นหา  at korat  ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นมิตรภาพกับเราเสมอมา .....  >>

           ข้อมูลการท่องเที่ยว

             สมาชิกเว็บเรา

                เส้นทางลัดข้อมูลการท่องเที่ยว

 

             Link เว็บเครือข่าย

ททท. สำนักงานนครราชสีมาขอเชิญทุกท่านร่วม“ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดนครราชสีมาประจำปี 2553”
                     เทศบาลนครนครราชสีมา กำหนดจัดประเพณีอันดีงามตามรอยเส้นทางศาสนา“ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดนครราชสีมาประจำปี 2553” ระหว่างวันที่26 – 27 กรกฎาคม2553 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

ททท.ขอเชิญทถ่กท่านสัมผัสบรรยากาศที่สวยงาม "หยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว"
จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญทุกท่านร่วม “หยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว” งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2553 ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2553 ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ราชสีมา

ททท. สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วม “เทศกาลกินหมี่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอโชคชัย ประจำปี 2553”
เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดเทศกาลงานบุญและประเพณีอันดีงาม “เทศกาลกินหมี่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา” ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2553 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ททท. เปิดมินิไซด์ จับมือกลุ่มผู้ประกอบการเอกชนฟื้นท่องเที่ยวด้วยข้อเสนอพิเศษผ่านเว็บ “Thailand Super Deal”
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ในฐานะคณะทำงานการตลาดภายใต้คณะกรรมการพลิกฟื้นความเชื่อมั่นแห่งชาติ ได้ร่วมกับภาคเอกชน ปรับแผนตลาดเชิงรุก โดยจัดทำแคมเปญจูงใจนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาโดยเร็ว ซึ่งการเสนอโปรโมชั่นลดราคาห้องพัก เป็นมาตรการหนึ่งที่น่าจะได้ผลต่อการกระตุ้นการเดินทางทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวชาวไทยให้กลับมาท่องเที่ยวในช่วงหลังจากผลกระทบจากการปิดสนามบิน

 

 

จัดทำ โดยชมรมอาสาท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์ประสานงานชมรมอาสาท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ตู้ ปณ.5 ศูนย์ไปรษณีย์นครราชสีมา 30010
โทร 08-1075-5857 e-mail :tk1728@hotmail.com