แสดงกระทู้
หน้า: [1] 2 3 ... 29
1  หมวดหมู่ทั่วไป / กระดานข่าวฝากจากสมาชิก / Re: งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี เมื่อ: มีนาคม 26, 2015, 03:51:54 PM
เป็นงานประเพณีทำให้ระลึกถึงความกล้าหาญในวีรกรรมครั้งนั้น
2  หมวดหมู่ทั่วไป / กระดานข่าวฝากจากสมาชิก / Re: งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี เมื่อ: มีนาคม 26, 2015, 03:47:53 PM
ซึ่งถือเป็นเวลาที่ ท้าวสุรนารี (คุณหญิงโม) ได้รับชัยชนะจากข้าศึก
3  หมวดหมู่ทั่วไป / กระดานข่าวฝากจากสมาชิก / งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี เมื่อ: มีนาคม 26, 2015, 03:44:35 PM
ช่วงเวลา ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม - ๓ เมษายน ของทุกปี
จะมีงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
เป็นงานประจำปีของจังหวัดซึ่งเริ่มขึ้นในวันที่ ๒๓ มีนาคมของทุกปี
4  หมวดหมู่ทั่วไป / กระดานข่าวฝากจากสมาชิก / Re: สะพานมอญ อ. สังขละบุรี กาญจนบุรี เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2015, 12:33:00 PM
และใช้วันที่ 18 ต.ค. ที่ผ่านมา
5  หมวดหมู่ทั่วไป / กระดานข่าวฝากจากสมาชิก / สะพานมอญ อ. สังขละบุรี กาญจนบุรี เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2015, 12:28:02 PM
มีการเปิดใช้สะพานมอญ
อย่างเป็นทางการ
หลังปิดซ่อมแซมมานานกว่า 1 ปี 2 เดือน
6  หมวดหมู่ทั่วไป / กระดานข่าวฝากจากสมาชิก / Re: วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ นครราชสีมา เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2014, 09:46:27 AM
วัตถุประสงค์ที่ต้องการจะให้เป็นมหาวิหารแห่งพระไตรปิฎก
 หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ดินแดนที่รวบรวมพุทธประวัติ พระวินัย
และพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ทั้งหมด
7  หมวดหมู่ทั่วไป / กระดานข่าวฝากจากสมาชิก / วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ นครราชสีมา เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2014, 09:33:32 AM
เป็นอุทยานธรรมกลางบึงน้ำขนาดใหญ่ของวัดบ้านไร่
8  หมวดหมู่ทั่วไป / กระดานข่าวฝากจากสมาชิก / Re: งานแห่เทียนโคราชปี๒๕๕๗ เมื่อ: สิงหาคม 13, 2014, 08:01:20 AM
ภาพงานแห่เทียนของจังหวัดนครราชสีมา3
9  หมวดหมู่ทั่วไป / กระดานข่าวฝากจากสมาชิก / Re: งานแห่เทียนโคราชปี๒๕๕๗ เมื่อ: สิงหาคม 13, 2014, 07:58:25 AM
ภาพงานแห่เทียนของจังหวัดนครราชสีมา2
10  หมวดหมู่ทั่วไป / กระดานข่าวฝากจากสมาชิก / งานแห่เทียนโคราชปี๒๕๕๗ เมื่อ: สิงหาคม 13, 2014, 07:55:21 AM
ภาพงานแห่เทียนของจังหวัดนครราชสีมา
11  หมวดหมู่ทั่วไป / กระดานข่าวฝากจากสมาชิก / Re: พระเจ้าทันใจ วัดพระบรมธาตุ จ.ตาก เมื่อ: เมษายน 25, 2014, 09:00:52 AM
ผู้ที่เกิดปีมะเมีย สามารถเดินทางไปมนัสการพระบรมธาตุเมืองตาก
ที่วัดพระบรมธาตุ อ.บ้านตาก จ.ตาก
แทนพระธาตุชเวดากองที่ประเทศพม่าได้
เนื่องจากเป็นเจดีย์ที่พระครูพิทักษ์ (ทองอยู่) ได้จำลองแบบมา
จากพระธาตุชเวดากองโดยครอบพระธาตุเจดีย์องค์เดิม
12  หมวดหมู่ทั่วไป / กระดานข่าวฝากจากสมาชิก / พระเจ้าทันใจ วัดพระบรมธาตุ จ.ตาก เมื่อ: เมษายน 25, 2014, 08:56:26 AM
พระเจ้าทันใจนี้ร้ำลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์นัก
จริงๆ แล้วพระเจ้าทันใจมีอยู่อีกหลายวัด
แต่ที่เป็นที่นับถือมากที่สุด คือ วัดพระบรมธาตุ
13  หมวดหมู่ทั่วไป / กระดานข่าวฝากจากสมาชิก / Re: ม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ: มีนาคม 06, 2014, 10:14:53 AM
ที่นี่ก็มีไกด์ท้องถิ่น และมัคคุเทศก์น้อยของหมู่บ้านชาวเขา
บริการนำเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเขา
14  หมวดหมู่ทั่วไป / กระดานข่าวฝากจากสมาชิก / Re: ม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ: มีนาคม 06, 2014, 10:08:57 AM
ได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
หรือไปเดินเล่นรอบเขาที่มีวิวสวย ๆ
15  หมวดหมู่ทั่วไป / กระดานข่าวฝากจากสมาชิก / ม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ: มีนาคม 06, 2014, 10:00:31 AM
ม่อนแจ่ม คือสถานที่พักแห่งใหม่ของโครงการหลวง
เพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปี 2552
เป็นพื้นที่บนสันเขาในระดับความสูงประมาณ 1,350 เมตร
จากระดับน้ำทะเล
บริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หน้า: [1] 2 3 ... 29

"