หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: มีนาคม 26, 2015, 03:51:54 PM 
เริ่มโดย sattha - กระทู้ล่าสุด โดย sattha
เป็นงานประเพณีทำให้ระลึกถึงความกล้าหาญในวีรกรรมครั้งนั้น

 2 
 เมื่อ: มีนาคม 26, 2015, 03:47:53 PM 
เริ่มโดย sattha - กระทู้ล่าสุด โดย sattha
ซึ่งถือเป็นเวลาที่ ท้าวสุรนารี (คุณหญิงโม) ได้รับชัยชนะจากข้าศึก

 3 
 เมื่อ: มีนาคม 26, 2015, 03:44:35 PM 
เริ่มโดย sattha - กระทู้ล่าสุด โดย sattha
ช่วงเวลา ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม - ๓ เมษายน ของทุกปี
จะมีงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
เป็นงานประจำปีของจังหวัดซึ่งเริ่มขึ้นในวันที่ ๒๓ มีนาคมของทุกปี

 4 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2015, 12:33:00 PM 
เริ่มโดย sattha - กระทู้ล่าสุด โดย sattha
และใช้วันที่ 18 ต.ค. ที่ผ่านมา

 5 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2015, 12:28:02 PM 
เริ่มโดย sattha - กระทู้ล่าสุด โดย sattha
มีการเปิดใช้สะพานมอญ
อย่างเป็นทางการ
หลังปิดซ่อมแซมมานานกว่า 1 ปี 2 เดือน

 6 
 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2014, 09:46:27 AM 
เริ่มโดย sattha - กระทู้ล่าสุด โดย sattha
วัตถุประสงค์ที่ต้องการจะให้เป็นมหาวิหารแห่งพระไตรปิฎก
 หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ดินแดนที่รวบรวมพุทธประวัติ พระวินัย
และพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ทั้งหมด

 7 
 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2014, 09:33:32 AM 
เริ่มโดย sattha - กระทู้ล่าสุด โดย sattha
เป็นอุทยานธรรมกลางบึงน้ำขนาดใหญ่ของวัดบ้านไร่

 8 
 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2014, 08:01:20 AM 
เริ่มโดย sattha - กระทู้ล่าสุด โดย sattha
ภาพงานแห่เทียนของจังหวัดนครราชสีมา3

 9 
 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2014, 07:58:25 AM 
เริ่มโดย sattha - กระทู้ล่าสุด โดย sattha
ภาพงานแห่เทียนของจังหวัดนครราชสีมา2

 10 
 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2014, 07:55:21 AM 
เริ่มโดย sattha - กระทู้ล่าสุด โดย sattha
ภาพงานแห่เทียนของจังหวัดนครราชสีมา

หน้า: [1] 2 3 ... 10

"