สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่งงานว่างประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2552

ลำดับที่

ตำแหน่งงาน

จำนวน

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

1 แม่บ้าน 1 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ 4500 ขึ้นไป -สามารถไปเช้า-เย็น กลับได้ คุณ มยุรา  ตุ้มบุตร งานบ้าน
              -หรือสามารถอยู่ประจำกับนายจ้างได้ 311 ม.6 ถ.มุขมนตรี ต.บ้านใหม่  
                อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
                โทร.081-8766256,083-0702230,085-8588597  
2 ธุรการ-บัญชี 1 20-30 ปี ปวส-ป.ตรี 6000 ขึ้นไป -มีความรู้เรื่องภาษี VAT,การทำบัญชี ฯลฯ บ.เชอร์รีฟ ดีไซน์ 2005 จำกัด รับจัดงานออกาไนท์เซอร์
              -ประกันสังคม 1936 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง สื่อโฆษณา
              -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จ.นครราชสีมา 30000  
                โทร.044-255358,255958  
3 พนักงานหลอมเม็ดพลาสติก 3 30 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ 170 ขึ้นไป -มีที่พัก ฟรี บ.สมคิดพลาสติก รีไซเคิลพลาสติก
  คนขับรถ 3 30 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ งานเหมา -มีประสบการณ์หลอมเม็ดพลาสติก 402 ม.3 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง  
  พนักงานธุรการ 1 28 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ ตามตกลง
   -มีที่พัก ฟรี
จ.นครราชสีมา 30000  
  พนักงานคัดแยกพลาสติก 10 30 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ งานเหมา   โทร.086-2527701 แฟ็กซ์ 044-212472  
4 วิศวกรโยธา 2 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี ตามตกลง -ประกันสังคม หจก.เซ่งเชียงก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
                259 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง  
                จ.นครราชสีมา 30000  
                โทร.044-246532,242205  
5 พนักงานทั่วไป/เตรียมอาหาร 5 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ 5,000 -มีทีพัก ฟรี คุณมารุต แจ้งสุวรรณ  ร้านอาหาร
              -สามารถทำงานเป็นกะได้ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ถ.บายพาสไปสีคิ้ว  
                ต.ปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  
                30150 โทร.083-9660258  
6 หน.ช่างซ่อมบำรุง 1 22-35 ปี ปวส-ป.ตรี 8000-9000 บ.พันธุ์สุกรไทย-เดนมาร์ท จำกัด(มหาชน) ปศุสัตว์
                865 ม.19 ต.หนองสาหร่าย   
  พนักงานช่างเชื่อม 2 22-35 ปี ปวส-ป.ตรี 7000-8500   อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130  
                    -มีที่พัก,อาหาร,ชุดฟอร์ม โทร./แฟ็กซ์ 044-312611  
  คนงานช่างทั่วไป 3 22-35 ปี ม.3 5100 ขึ้นไป       -ประกันสังคม    
                   
  คนงานเลี้ยงสุกร 30 ช/ญ 22-35 ปี ป.6 5100 ขึ้นไป      
                   
  ยามรักษาการณ์ 4 25-40 ปี ม.3 5200 ขึ้นไป      
                   
7 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 18-32 ปี ม.3 ขึ้นไป 226
-โอที,เบี้ยขยัน,ค่าอาหาร,ค่ากะ,รถรับ-ส่ง
บ.เรือนวรรณ บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด รับเหมาแรงงาน-
  932290           -ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร 555 ม.1 ต.นากลาง อ.สูงเนินจ.นครราชสีมา 30170 ส่งบริษัท
                โทร.086-3089760  
8 ผช.หน.ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป
ป.ตรี
ตามตกลง
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ บริษัท พี.วี.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลิตมันสำปะหลัง
              -ทดลองงาน 120 วัน 99 289 ม.4 ถ.หมายเลข 24-หนองยายเทียม  
  ช่างไฟฟ้า 2 18 ปีขึ้นไป
ปวช-ปวส
ตามตกลง
-สาขาไฟฟ้ากำลัง,อิเล็กทรอนิกส์ ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก  
              -สามารถทำงานเข้ากะได้ จ.นครราชสีมา 30410  
             
-ทดลองงาน 120 วัน
โทร.044-330343-4  
  จนท.ความปลอดภัยวิชาชีพ 1 ช/ญ 24 ปีขึ้นไป ป.ตรี ตามตกลง -สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    
              -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์    
             
-ทดลองงาน 120 วัน
   
9 พนักงานทำความสะอาด 1 ช/ญ 35 ปีขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
180 -ประกันสังคม,ล่วงเวลา หมู่บ้านนครพูน อพาร์ทเม้น
              -สามารถทำงานกลางแจ้งได้ 478 ถ.มหาราช ต.ในเมือง อ.เมือง  
  พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 40 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 200 -มีความขยัน อดทน และรับผิดชอบ จ.นครราชสีมา 30000  
                โทร.081-8276028 แฟ็กซ์ 044-295669  
10 พนักงานขับรถประจำตัว 1 25 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 8000-10000 -สามารถไปกับนายจ้างได้ทุกจังหวัด คุณพันธศักดิ์  ค้าดี ขับรถส่วนบุคคล
              -สามารถขับรถเข้ากรุงเทพฯได้ ตึก TOT   ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด  
                อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
                โทร.084-1239393  
11 พนักงานฝ่ายผลิต 350 ช/ญ 18-35 ปี ม.3-ปวส 180 -เบี้ยขยัน,ค่ากะกลางคืน,ค่าอาหาร บ.เอ็น เค เม็คคาทรอนิกส์ จำกัด ผลิตอิเล็กทรอนิกส์
  823250           -เงินกู้ฉุกเฉิน,ค่าเป้าหมาย  581 ม.8 ถ.มิตรภาพ อ.สูงเนิน  
         

 

 

 

-ชุดฟอร์ม,เงินช่วยเหลือ ฯลฯ จ.นครราชสีมา 30170  
                โทร.044-419153 ต่อ 157  
12 QC Supervisor 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี ตามตกลง -Bachlelor's Degree in Chemistry/Biotechnology or Equivalent fields บ.เอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จำกัด (มหาชน) ผลิตแป้งมัน
              1  years experience in Laboratory 15 ม.12 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง  
  QC Analyst 3 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี ตามตกลง -Bachlelor's Degree in Chemistry/Biotechnology or Equivalent fields จ.นครราชสีมา 30330  
              0  years experience in Laboratory โทร.081-9550779,044-457040 ต่อ 407  
  Asst.Modified Supervisor 2 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป
ป.ตรี
ตามตกลง
-Bachlelor's Degree in Chemistry/Biotechnology or Equivalent fields    
              1  years experience in production fields    
  Technician 2 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี ตามตกลง -Bachlelor's Degree in Chemistry/Biotechnology or Equivalent fields    
              1  years experience in production fields    
13 ผจก.แผนกกิจกรรมการตลาด 1 ช/ญ 27-35 ปี ป.ตรี 10,000-20,000 -มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย 1 ปีขึ้นไป บ.โฮมเฟอร์นิเจอร์คลาส จำกัด ผลิตเฟอร์นิเจอร์
  241960             531 ม.3 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย  
  รอง ผจก.แผนกขาย 1 ช/ญ 25-30 ปี ป.ตรี 9500-15000
-มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย 1 
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
  123330      

 

 

  30310 โทร.044-276028  
  พนง.บัญชี 1 ช/ญ 25-30 ปี ป.ตรี 7500-10000 -มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีต้นทุน    
  241110                
  จนท.ประชาสัมพันธ์ 1 25-28 ปี ปวส.ขึ้นไป 7000-9000 -มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์    
  241930      

 

 

 

   
  ช่างซ่อมบำรุง 1 25-30 ปี ปวช.ขึ้นไป 5000 ขึ้นไป -มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุง ไฟ แอร์ ประปา    
  311410                
14 พนักงานขับรถโฟร์คลิฟ 4 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ 170 ขึ้นไป -สามารถทำงานเป็นกะได้ บ.โชคอนันต์ เกรทคูล จำกัด ห้องเย็นรับฝาก-
              -มีประสบการณ์ด้านการขับรถโฟร์คลิฟ 257 ม.7 ถ.มิตรภาพ ต.จอหอ สินค้า
                อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310  
                โทร.044-324004,081-9773240  
                แฟ็กซ์ 044-324004  
                   
15 ช่างยนต์ 2 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 250 บ.ไทยสปีดแมชชีนเนอรี่ จำกัด จำหน่ายสินค้าส่ง
  828130             90/14-18 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง  
  ช่างไฟฟ้า 2 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 250    -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
  713710             โทร.044-324234,044-294449  
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 250   แฟ็กซ์ 044-294642  
  724210                
16 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดวุฒิ 265 -โอที,ประกันสังคม,ค่าเดินทาง,เบี้ยขยัน บ.ไทย เทค การ์เม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
  826320             99/2 ม.1 ถ.สิคิ้ว-โชคชัย ต.ธงชัยเหนือ  
                อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150  
         

 

 

  โทร.044-284667-9 ต่อ 17,081-0643638  
17 พนักงานขับรถ 8 30-45 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 13,000-15,000 -มีใบอนุญาตขับขี่รถชนิดที่ 2 มาแล้ว 3 ปี บ.นครชัยทัวร์ จำกัด บริการรถโดยสาร
  832210           -มีประสบการณ์ด้านการขับรถยนต์โดยสาร 1536-38 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  
  พนักงานต้อนรับ 10 ช/ญ 15-30 ปี ม.3 ขึ้นไป 9,000 -ชายต้องไม่สูบบุหรี่  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
  511150      

 

 

   -ผ่านงานด้านการบริการด้านรถโดยสาร
โทร.044-261555 แฟ็กซ์ 044-261555  
  บริกร 13 15-30 ปี ป.6 ขึ้นไป 8,000    -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ    
  512330                
  เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 21-30 ปี ม.6/ปวช ขึ้นไป ตามวุฒิ -สามารถเข้ากะได้ บ.นครชัยทัวร์ จำกัด บริการรถโดยสาร
  413140          
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
1536-38 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  
  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 1 21-30 ปี ม.6/ปวช ขึ้นไป ตามวุฒิ ม.6/ปวช.เงินเดือน 5580 บ. อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
  315270           ปวส/อนุปริญญา.เงินเดือน 6080 บ. โทร.044-261555 แฟ็กซ์ 044-261555  
  เจ้าหน้าที่จัดการเดินรถ 1 ช/ญ 21-35 ปี ม.6/ปวช ขึ้นไป ตามวุฒิ ป.ตรี .เงินเดือน6580 บ.    
  514990                
  พนักงานล้างรถ (รายวัน) 3 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ 180 -สามารถปฏิบัติงานประจำแต่ละที่ได้    
  912030                
18 แม่บ้าน 1 ไม่จำกัดอายุ ป.4-ป.6 2500-4000 -มีที่พักให้,อาหารฟรี คุณอภิญญา อินทรกำแหง งานบ้าน
              -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 1466 ต.ในเมือง อ.เมือง  
                จ.นครราชสีมา 30000  
                โทร.081-5937449  
19 เจ้าหน้าที่ส่งเสริม 5 22-30 ปี ปวส-ป.ตรี ตามตกลง -สาขาเกษตรศาสตร์ด้านพืช,สังคม,พัฒนาสังคม บ.อุตสาหกรรมโคราช จำกัด โรงงานน้ำตาล
              -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 111 ม.18 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย  
  ผู้จัดการฝึกหัด 2 27-33 ปี ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านธุรกิจการเกษตร จ.นครราชสีมา 30110  
              -สามารถออกปฏิบัติงานตามศูนย์ได้ในบางครั้ง โทร.044-200444 แฟ็กซ์ 044-200727  
  พนง.วิเคราะห์ควบคุมคุณภาพ 3 ช/ญ 23-30 ปี ป.ตรี ตามตกลง -จบด้านวิทยาศาสตร์,เคมี,จุลชีววิทยา,เทคโนโลยีอาหาร บ.อุตสาหกรรมโคราช จำกัด โรงงานน้ำตาล
              -สามารถทำงานเป็นกะได้ 111 ม.18 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย  
  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 1 23-30 ปี ป.ตรี ตามตกลง -ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น จ.นครราชสีมา 30110  
              -จบสาขาคอมพิวเตอร์ โทร.044-200444 แฟ็กซ์ 044-200727  
  วิศวกร สิ่งแวดล้อม 1 23-30 ปี ป.ตรี ตามตกลง -จบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง    
              -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้    
  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 23-30 ปี ป.ตรี ตามตกลง -สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง    
  419010                
  เจ้าหน้าที่ GIS 1 23-30 ปี ป.ตรี ตามตกลง -สาขาสารสนเทศหรือภูมิศาสตร์    
              -มีทักษะการใช้ GPS,GIS,RS    
  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 1 23-30 ปี ปวส ตามตกลง -สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง    
              -มีทักษะด้านคลังสินค้า    
20 พนักงานนวดแผนไทย 1 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ 6,000
     -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ร้านมะมาสมุนไพร นวดแผนไทย-
  พนักงานต้อนรับ 1 20 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัดวุฒิ
6,000
     -มีค่าคอมมิชชั่น 492 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง รักษาสมุนไพร
  ช่างตัดผม 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ 6,000   จ.นครราชสีมา 30000  
                โทร.080-0838877  
21 เจ้าหน้าที่บริหารทีมขาย 5 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ปวส-ป.ตรี 7500-21000
 
True Move  สัญญาญโทรศัพท์
                505/1 ถ.สืบศิริ ซ. 9 ต.ในเมือง  
  เจ้าหน้าที่ตัวแทนขาย 25 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.3-ป.ตรี 5000-13000     -สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดใกล้เคียงได้ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
                  -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ โทร.086-5217431  
  จนท.ตัวแทนประชาสัมพันธ์ จาน UBC 12 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 7000-25000      
                   
  จนท.บริหารตัวแทนเพื่อนคู่ค้า 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ปวส-ป.ตรี 10,000 -มีประสบการณ์ด้านบริหารทีมขาย    
              -มีบุคลิกภาพดี,สุขภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี    
22 พนง.ทำความสะอาด 2 25-40 ปี ป.4 -ม.3 6,000 -สามารถเดินทางไป-กลับ ได้ คุณอสสริยา วิริยากุลนันท์ ร้านอาหาร
                274  ซ.มิตรภาพ 4    ต.ในเมือง  
                อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
                โทร.089-7173337  
23 พนักงานการเงิน 2 25-35 ปี ปวช-ป.ตรี 7,000 -มีค่าน้ำมันรถ บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต ประกันชีวิต
              -ค่ารักษาพยาบาล 399/23 ม.4 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย  
  ผู้จัดการฝ่ายขาย 10 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี 10,000 -บริหารการขายได้ ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
              -ค่ารักษาพยาบาล โทร.044-278505 แฟ็กซ์ 044-278505  
24 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -สามารถขับรถยนต์ได้ บ.ไทย จินเนบรา เทรดดิ้ง จำกัด จำหน่ายเครื่องดื่ม
              -ประกันสังคม,เงินกองทุนสังคม ฯลฯ 1644/1 ถ.สุรนายณ์ ต.ในเมือง แอลกอฮอล์
         

 

 

  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
                โทร.044-922755  
25 พนักงานขาย 3 ช/ญ 25-35 ปี ม.6-ปวช 170 ขึ้นไป
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี
บ.สเปคลู้บ (ไทยแลนด์) จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์
  พนักงานธุรการ 1 ช/ญ 25-35 ปี ม.6-ปวช 170 ขึ้นไป -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ขาย 372/1 ม.1 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง เคมี,น้ำมัน,จารบี
                จ.นครราชสีมา 30000  
                โทร.044-248567 แฟ็กซ์ 044-248569